Mi pequeña colección

* BK

- Nº 10* Catrice:

- Nº 46 Berry Potter & Plumbledore

- Nº 50 Glitterazzi

- Nº 420 Dirtty Berry

- Nº 440 I Wear My Sunglasses

- Nº 800 Heavy Metallilac


* China Glaze:


- Nº 70255 White on White


- Nº 70290 Purple Panic


- Nº 70328 Bing Cherry


- Nº 70345 Turned Up Turquoise (Neon)- Nº 70576 Liquid Leather


- Nº 77034 Frostbite- Nº 80438 Hang-Ten Toes [Summer Neons]


- Nº 80703 Señorita Bonita [Island Scape]

- Nº 80840 Blue Sparrow (Neon) [Ink]


- Nº 80841 Flying Dragon (Neon) [Ink]


- Nº 80945 Pool Party [Pool Side]- Nº 80950 Towel Boy Toy [Pool Side]


- Nº 81159 Infra Red [Hologram]

- Nº 81293 Strap on your Moonboots [Hologram]

- Nº 81294 Galactic Gray [Hologram]

- Nº 81295 Cosmic Dust [Hologram]


Nº 81789 I Sea The Point [Off Shore]* Claire's:

- Nº B04

- Nº B90

- Nº C24

- Nº G91


- Nº ?? Rosa


Nº ?? Azul


Nº ?? Gris perla* Deliplus:

- Nº 19 [Magnet]


- Nº 33 [Summer]


- Nº 68

- Nº 518 [Dolce Vita!]

- Nº 523 [CoLoR]


- Nº 529 [Lima]* Easy Paris:

- Nº 001

- Nº 002

- Nº 003

- Nº 006

- Nº 010


- Nº 031


- Nº 037


- Nº 043


- Nº 048


- Nº 049

- Nº 050

- Nº 051

- Nº 058


- Nº 060


- Nº 063

- Nº 065

- Nº 095

- Nº 118

- Nº 145

- Nº 404

- Nº 464

- Nº 609


* Essence:


- Nº 01 Gagalectric [Meet Me @ Holografics.com]


- Nº 02 Lilac [Meet Me @ Holografics.com]


- Nº 03 Blue Ray [Meet Me @ Holografics.com]


- Nº 04 Prismatic White [Meet Me @ Holografics.com]


- Nº 04 The Dawn Is Broken [Vampire's Love]


- Nº 05 Hunt Me If You Can [Vampire's Love]


- Nº 04 Confetteria [Crazy Good Times]

- Nº 03 Prince Charming [Snow White]


- Nº 03 A Piece of Forever [Breaking Dawn]


- Nº 06 Crack me! Pearly Pink [Cracking Top Coat]


- Nº 08 Night in Vegas [Special Effect]


- Nº 25 Glisten Up!


- Nº 26 Break Through


- Nº 27 No More Drama


- Nº 52 Out of my Mind


- Nº 76 Cool and the Gang


- Nº 78 Blue Addicted- Nº 80 Icy Princess


- Nº 86 A Lovely Secret

- Nº 87 Passion for Fashion

- Nº 122 Chic Reloaded

- Nº 133 Oh my Glitter!

- Nº 142 Grey-t to Be Here


* Feicai:

- Nº 23


* Flormar:

- Nº 14 [Supershine]


- Nº 33 [Supershine]


- Nº 392


- Nº 808

- Nº G01 [Graffitty]

- Nº G09 [Graffitty]


- Nº MG08 [Magnetic Twist]


- Nº U03 [Miracle Colors]


- Nº U08 [Miracle Colors]


- Nº U16 [Miracle Colors]

- Nº U25 [Miracle Colors]


- Nº U27 [Miracle Colors]


- Nº U28 [Miracle Colors]


- Nº U29 [Miracle Colors]


- Nº U30 [Miracle Colors]


- Nº U33 [Miracle Colors]* H&M

-  City

- Zoo

- Back by Noon

- Into the Wild

- Space Race


* HNM


- Nº 9701* Ivsty:

- Nº 342

- Nº R19


* Kiko:


- Nº 4 Keen Cobalt Blue [Real Glare]


- Nº 102


- Nº 204 French White


- Nº 211 French Candy Pink


- Nº 229 Sparkle T. Ivory Glitter Multicolour [Sparckle touch]

- Nº 230 Sparkle T. Rainbow Glitter [Sparckle touch]


- Nº 238 Martha Red


- Nº 241 Raspberry Red Multicolour


- Nº 244 Dark Plum Red

- Nº 246 Dark Cranberry Red Microglitter

- Nº 255 Violet Microglitter

- Nº 262 Violet Blue

- Nº 264 Black Violet


- Nº 269 Microglitter Yellow


- Nº 270 Sparkle T. Aqua Sequins [Sparckle touch]


- Nº 289 Dark Flamingo Pink


- Nº 295 Cerulean Blue


- Nº 310 Golden Orange


- Nº 315 Dark Mauve

- Nº 326 Graphite Gray

- Nº 327 Granite Gray


- Nº 328 Gray


- Nº 330 Lilac

- Nº 331 Violet


- Nº 332 Dark Violet


- Nº 333 Brilliant Violet

- Nº 335 Ink Blue


- Nº 336 Electric Blue


- Nº 340 Light Blue


- Nº 341 Cobalt Green

- Nº 342 Sea Green


- Nº 376 Candy Pink


- Nº 389 Mint Milk


- Nº 399 Silk Taupe [Holographic]


- Nº 400 Steel Grey [Holographic]- Nº 401 Peacock Green [Holographic]- Nº 402 Jewel Pink [Holographic]


- Nº 616 Silver [Mirror]

- Nº 620 Lavender [Mirror]

- Nº 622 Wisteria [Mirror]

- Nº 623 Blue  [Mirror]

- Nº 704 Purple [Magnetic]

- Nº 705 Emerald Turquoise [Magnetic]

- Nº 808 Pearly Watermelon Pink [Quick Dry]

- Nº 834 Golden Tiffany [Quick Dry]


* KleanColor:


- Nº 9 Cobalt


- Nº 16 Neon Purple


- Nº 123 Lavenbaby


- Nº 153 Neon Amethyst


- Nº 167 Metallic Purple

- Nº 181 Mix Signal


- Nº 182 Take A Hint


- Nº 230 Chunky Holo Fuchsia


- Nº 234 Chunky Holo Purple


- Nº 235 Chunky Holo Bluebell


- Nº 236 Chunky Holo Black


* Konad:

- White

- Pink Pearl

- Red

- Green

- Black Pearl


* Margaret Astor:

- Nº 530 Dare me Violet


* Masglo


- Celestial- Controladora* Maybelline:


- Nº 100 Urban Lemon* MO:

- Romance


- Titanium


- Night


* Nagelin:


- Nº 102


- Nº 404

- Nº 424

- Nº 430

- Nº ???


* OPI:


- Nº F52 Bogota Blackberry* Rimmel:

- Nº 020 Silver Clash


* Sinfulcolors:


- Nº 944 Innocent* Spring:


- Nº 01


- Nº 02


- Nº 12

- Nº 14

- Nº 18

- Nº 19

- Nº 22


- Nº 23


- Nº 30


- Nº 39- Nº 40


- Nº 48- Nº 49


- Nº 50


- Nº 52

- Nº 53


* Wynie:

- Nº 105

- Nº 106


* Yes Love

- Nº 4 (Crackle)


- Nº 4 (Magnético)


- Nº 8 (Magnético)

- Nº 010

- Nº 337

- Nº 346


- Nº G1-1- Nº G1-6* Yesensy:

- Nº 003


- Nº 004


- Nº 016


- Nº 45

- Nº 51

- Nº 61

- Nº 64


- Nº 080


- Nº 140


* Ylin:


- Nº 15* Yves Rocher:


- Nº 12